Zemní práce a demolice

  • výkopové práce
  • násypy
  • podkladní vrstvy
  • stabilizace podloží
  • bourací a demoliční práce