Vodohospodářské stavby

 

ROK 2017

Revitalizace vodní nádrže na pozemku p.č. 3249 v k.ú. Suchohrdly  Miroslavi

Investor: Suchohrdly  Miroslavi

dokončení: 2017

RN Tvarůžek

Investor: Lesy ČR

dokončení 2017

Divoká Orlice, Orlické Záhoří, zařízení pro migrační prostupnost toku ř.km 127,15-127,25

Investor: Povodí Labe s.p.

dokončení: 2017

ROK 2016

Brtnický potok ř.km 0,000-0,700

Investor: Lesy ČR

dokončení : 2016

Rumzovský járek

Investror: Lesy ČR

dokončení: 2016

ROK 2015

Rekonstrukce Kulíkova rybníka v k.ú. Pelhřimov

odbahnění rybníka

Investor: Město Pelhřimov

dokončení: rok 2015

Rekonstrukce rybníka Velký v k.ú. Popelištná

oprava rybníka

Investor: VHST s.r.o.

dokončení: rok 2015

Komárovský rybník

rekonstrukce hráze a objektů

Investor: CZERNIN Dymokury, s.r.o.

dokončení: rok 2015

VN Obecník

vybudování vodní nádrže

Investor: Obec Újezd u Tišnova

dokončení: rok 2015

Revitalizace údolní nivy, k.ú. Nemochovice

Revitalizace údolní nivy

Investor: Sdružení „ Nemochovice: Ekostavby-SPH Stavby

dokončení:  2015

Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček

Vybudování nové vodní nádrže

Investor: obec Rybníček

dokončení:  2015

Realizace protierozních opatření v k.ú. Horní Lipka

Vybudování nové vodní nádrže

Investor: Státní pozemkový úřad

dokončení:  2015

Kuřimka- sedimentační nádrž

Vybudování sedimentační nádrže

Investor: Povodí Moravy s.p.

dokončení:  2015

Bobrůvka- rekonstrukce stupně

Oprava vodního toku

objem prací:  1,9 mil. Kč

dokončení:  2015

Retenční nádrž Horní Slunná

Vybudování nové vodní nádrže

Investor: Povodí Moravy s.p.

dokončení:  2015 

Vltava, zdrž Klecany- odstranění nánosů pod ZOO

Odstranění nánosů z koryta toku

Investor: Povodí Vltavy s.p.

dokončení: rok 2015 

VD Švadlenka

Odbahnění vodního díla

Investor: Povodí Labe s.p.

dokončení:  2015 

ROK 2014

PŠ- Blanice, oprava nátrže

Opravy toku

investor: Povodí Moravy s.p.

dokončení:  2014 

VD Suchomasty- zabezpečení VD před účinky velkých vod

Rekonstrukce a úpravy vodního díla

Investor: Rovina a.s.

dokončení:  2014 

Mokřad v lesoparku Židlochovice- Líchy

Terénní úpravy

Investor: Město Židlochovice

dokončení:  2014 

Realizace lokálního biocentra Rohozecký mokřad

Výstavba vodních tůní

Investor: Ing.Radek Loubal

dokončení:  2014 

 

ROK 2013

Oprava rybníka na návsi v Rašově

Oprava a odbahnění nádrže

Investor: Obec Rašov

dokončení: 2013 

Hvězdlička PŠ 2010- změna

Oprava vodního toku

Investor: Lesy ČR s.p.

dokončení: 2013 

Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí

Oprava toku

Investor:Povodí Moravy s.p.

dokončení: 2013 

PPO VN Kralice

Oprava  a odbahnění vodní nádrže

Investor: Lesy ČR s.p.

dokončení: 2013 

Protipovodňová opatření v k.ú. Pravlov

Protipovodňová opatření – výstavba hrází

Investor: Povodí Moravy s.p.

dokončení: 2013 

Litava, Slavkov – Hodějice, oprava toku  

Úprava toku

Investor: Strabag a.s., odštěpný závod Morava

dokončení:  2013

  

ROK 2012

Rekonstrukce VN Obora

Oprava vodní nádrže

Investor: Lesy Města Brna a.s.

dokončení:  2012 

HPK Roztoky

Oprava vodního toku

investor: Povodí Vltavy s.p.

dokončení:  2012

 

ROK 2011

Korouhevský potok I. a II.

Oprava koryta potoka

objem prací: 4,2  mil. Kč

dokončení:  2011 

HB Strž Nelepeč II

Úprava koryta potoka

Investor: Lesy ČR s.p.

dokončení: 2011

 HB levostranný přítok Lomničky v km 2800

Stabilizace vodního toku

Investor: Lesy ČR s.p.

dokončení:  2011

 

ROK 2010

VN Na Zajerku

nová vodní nádrž,
Objem prací: cca 10 mil. Kč

Mohelnička

úprava koryta potoka
Objem prací: cca 2 mil. Kč

Kravsko

odbahnění a oprava
Objem prací: cca 2 mil. Kč

Nedveka

nová vodní nádrž
Objem prací: cca 6 mil. Kč

Klapovský potok

protipovodňová hráz
Objem prací: cca 12 mil. Kč

Odbahnění Křtiny

odbahnění a oprava
Objem prací: cca 3,5 mil. Kč

Sychotínský potok

oprava potoka
Objem prací: cca 8 mil. Kč

Bušínský potok

oprava potoka
Objem prací: cca 2,5 mil. Kč

Za Prádelnou

odbahnění a oprava
Objem prací: cca 2 mil. Kč

Příložany

odbahnění a oprava
Objem prací: cca 4 mil. Kč

Tresný potok

oprava potoka
Objem prací: cca 20 mil. Kč

Poldr Písečná u Žamberka

nový poldr
Objem prací: cca 5 mil. Kč

Jasinka II

úprava strže
Objem prací: cca 5 mil. Kč

ROK 2009

RN v Bažantnice

Kompletní provedení odbahnění a opravy vodní nádrže.
Objem prací: cca 2,5 mil. Kč

Bítov

Kompletní vybudování nové nádrže, vč. bezpečnostního přelivu,a vegetačních úprav.
Objem prací: cca 2,5 mil. Kč
foto zde

Stálky

Kompletní provedení nové vodní nádrže, úprava zátopy, vegetační úpravy,dubové výpustné zařízení.
Objem prací: cca 2,0 mil. Kč
foto zde

Optimalizace vodního režimu nádrží Palava I a II

Kompletní provedení odbahnění a opravy vodní nádrže,
Objem prací cca : 8,0 mil.Kč
foto viz aktuality-úvod

Rajhrad-Popovice,Svratka v km 34,80-36,80

Úprava vodního toku, odstranění sedimentu, opravy dlažeb pod jezem,vybudování nového kamenného opevnění
Objem prací: cca 8,0 mil. Kč

Nedvědička ,Nedvědice

Úprava vodního toku, odstranění sedimentu, úprava koryta, výstavba nových zdí z lomového kamene
Objem prací: cca 13 mil. Kč
foto zde

OHB Věžná

Úprava vodního toku, odstranění sedimentu, úprava koryta, režné zdivo, rovnanina z lom kamene, nové konstrukce z kamene
Objem prací: cca 6 mil. Kč
foto zde

HB Leštínský potok a PŠ Leštínský potok

Oprava toku, zához a rovnanina z lomového kamene, navázání na PPO Leštínský potok-POLDR
Objem prací: cca.6,0 .mil.Kč
foto zde

Vodní nádrž Hluboké

Kompletní vybudování nové nádrže, vč. bezpečnostního přelivu a vodní tůně,
Objem prací: cca 5 mil. Kč
foto zde

Litobračický potok-PŠ 2006

Výstavba nových protipovodňových hrází, Objem prací cca : 10,0 mil.Kč
foto zde

RN Habrová Studánka

Odbahnění a oprava vodní nádrže, ŽB bezpečnostní přeliv
Objem prací cca : 4,0 mil.Kč foto zde

Odbahnění rybníka Machoťák

Kompletní provedení odbahnění a opravy vodní nádrže,
Objem prací cca : 4,0 mil.Kč

Revitalizace rybníka Čeňkov u Třeště

Kompletní provedení odbahnění a opravy vodní nádrže,
Objem prací cca : 3,0 mil.Kč
foto zde

Malá vodní nádrž Zbilidy – Mordovna

Kompletní provedení nové vodní nádrže, úprava zátopy, vegetační úpravy
Objem prací cca : 6,0 mil.Kč
foto zde

Svitava, km 83,051-83,465 86,616-90,059, Hradec nad Svitavou

Oprava toku, zához a rovnanina z lomového kamene
Objem prací: cca.4,0.mil.Kč

Napajedla, Spytihněv

Oprava nátrží, opevnění břehů betonem, rovnanina z lomového kamene, zemní práce
Objem prací cca: 4.5 mil

Malá vodní nádrž Zbilidy – Mordovna

Kompletní provedení vodní nádrže, úprava zátopy, vegetační úpravy
Objem prací cca : 5,0 mil.Kč

ROK 2008

Revitalizační opatření na Bolíkovském potoce

Nová vodní nádrž, ŽB bezpečnostní přeliv
Objem prací cca :4.5 mil.Kč

PŠ Drátokamenná přehrážka v k.ú.Borač

Drátokamenná přehrážka, balvanitý drsný skluz
Objem prací cca :1,5 mil.Kč
foto zde

Svitava, km 83,051-83,465 86,616-90,059, Hradec nad Svitavou

Oprava toku, zához a rovnanina z lomového kamene
Objem prací: cca.4,0.mil.Kč

Klapovský potok v Trnavě

Vybudování protipovodňového opatření – zemní sypaná a ŽB hráz
Objem prácí: cca 13.0 mil. Kč

Napajedla, Spytihněv

Oprava nátrží, opevnění břehů betonem, rovnanina z lomového kamene, zemní práce
Objem prací cca: 4.0 mil.Kč

ROK 2007

Protierozní opatření Lubník

Zbudování komplexní retenční nádrže vč bezpečnostního přelivu, přeložky VN,ozelenění.
Objem prácí: cca 8,0 mil. Kč
Zraněná krajina - video ČT 
Video budování 1
Video budování 2
Video budování 3

Lešetínský potok

Vybudování protipovodňového opatření – zemní hráz a železobetonová hráz, spádiště z kamenného zdiva, výstavba nové komunikace.
Objem prácí: 14,0 mil. Kč

Mniší potok

Regulace a úprava koryta potoka, dlažba z lomového kamene, zdi z režného zdiva, kamenné prahy, rovnanina.
Objem prácí: 3,0 mil. Kč

RN Ramaška

Komplexní výstavba nové vodní nádrže.
Objem prácí: 3,0 mil. Kč

Křeslický potok

Kompletní výstavba protipovodňového opatření – drátokamenné přehrážky, kamenné přehrážky z režného zdiva, rovnanina, zához, úprava koryt.
Objem prácí: 6,0 mil. Kč

HB Nelepeč

Protipovodňové opatření - drátokamenné opevnění toku, kamenné přehrážky z režného zdiva.
Objem prácí: 2,5 mil. Kč

ROK 2006

Revitalizační opatření v údolní nivě Dukovany

Kompletní vybudování nové nádrže, vč. bezpečnostního přelivu a vodní tůně, úprava koryta toku.
Objem prací: cca 2,5 mil. Kč 
foto zde

HB Vávrovský potok

Úprava vodního toku, odstranění sedimentu, úprava koryta, režné zdiv, rovnanina z lom kamene.
Objem prací: cca 2 mil. Kč

HB Plenkovický potok

Úprava vodního toku, úprava svahů, rovnanina z lom kamene, vegetační úpravy.
Objem prací: cca 1 mil. Kč

Laterální kanál Vraňany-Hořín-oprava břehového opevnění

Oprava a doplnění záhozové patky, doplnění výmolů a průlehů v březích, oprava a doplnění kamenných dlažeb, kamenné záhozy,nová dlažba z lom kamene do betonu cca 6 tis m2
Objem prací: 8,0 mil. Kč

Pravostranný př. Říčky v km 29,000-RN v km 2,650

Vybudování kompletní retenční nádrže,vč bezp přelivu, úprava vodního toku, odstranění sedimentu, úprava koryta, zához z lomového kamene, vegetační úpravy.
Objem prací: cca 2 mil. Kč

HB Retenční objekt Podbrdí, Podkopná Lhota

Vybudování kompletní retenční nádrže.
Objem prací: cca 4,0 mil. Kč

OHB Boračský potok

Oprava koryta potoka, odstranění sedimentů, oprava stávajících dlažeb, výstavba nové kamenné přehrážky.
Objem prací: cca 3,0 mil. Kč

Obnova MVN Vavřinec

Rekonstrukce vodní nádrže v obci Objem prací: cca 1,0 mil. Kč

HB Lažánka v Lažanech

Oprava koryta potoka, oprava a doplnění stávajících kamenných dlažeb, vyčištění toku.
Objem prací: cca 2,5 mil. Kč

OHB Vrbovec

Oprava koryta potoka, oprava a doplnění stávajících kamenných dlažeb, vyčištění toku,výměna zatravňovacích tvárnic, rekonstrukce kamenných splavů.
Objem prací: cca 5,0 mil. Kč 
foto zde

Revitalizace vodního toku Ponávka-Škrobárny

Úprava koryta potoka, demolice stávajícího opevnění, odstranění sedimentu,betonová patka, dlažba do betonu z lomového kamene.
Objem prací: cca 8,2 mil. Kč

HP Retenční nádrž Fialská

kompletní rekonstrukce nádrže, vč. nového bezpečnostního přelivu, úprava koryta toku potoka pod hrází.
Objem prací: cca 4,0 mil. Kč 
foto zde

ROK 2005

Revitalizační opatření Herkle Tašky

Kompletní vybudování retenční nádrže.
Objem prací: cca 2,5 mil. Kč

HB Polomina

Úprava vodního toku, odbahnění, oprava nátrží, úprava svahů, laťový plůtek.
Objem prací: cca 5 mil. Kč

Ostravice-Frýdlant, km 37,500-39,300

Rekonstrukce hráze s jejím navýšením, zbudování komunikace na hrázi.
Objem prací: cca 3 mil. Kč

Olešná, Paskov, km 1,015-2,460

Úprava koryta toku s opravou betonových zdí, kácení dřevin a náhradní výsadba, snesení spádového stupně, nový havarijní profil.
Objem prací: cca 2 mil. Kč

Třebovka rybník Hvězda

Kompletní rekonstrukce vodní nádrže, nová hráz 30 tis. m3, odbahnění cca 60 tis. m3, dlažba do betonu, rovnanina, úprava obtokového náhonu.
Objem prací: 15 mil. Kč

Ráječský potok

Úprava koryta potoka, oprava dlažeb, kamenné prahy, vyčištění koryta, zához a úprava líce.
Objem prací: cca 1,5 mil. Kč

ROK 2004

VD Miřejovice-oprava nádrží

Odstranění nánosu, oprava natrží Vltavy, rovnanina, záhozová patka, dlažba do betonu.
Objem prací: cca 4 mil. Kč

HB Veselský potok

Úprava vodního toku v obci, odstranění sedimentu, úprava koryta, dlažba do betonu, režné zdivo, rovnanina, zához.
Objem prací: cca 2,5 mil. Kč 
foto zde

Povodňové škody-úprava břehu VD Slapy

Oprava břehového opevnění pod přehradou Slapy, povodňové opatření, 10 tis. m3 kamenné rovnaniny s vyklínováním.
Objem prací: 8,0 mil. Kč

Odbahnění rybníka Zablatí u Osové Bitýšky

Odstranění nánosů ,oprava výpustného zařízení.
Objem prací: cca 2 mil. Kč

Odbahnění a oprava rybníka Údolí lásky

Odstranění nánosů, oprava výpustného zařízení, oprava hráze, vegetační úpravy.
Objem prací: cca 4,0 mil. Kč

Povodňové škody Vrané nad Vltavou

Návoz a ukládání lomového kamene-záhozová patka, rovnanina.
Objem prací: 8,5 mil. Kč 
foto zde

ROK 2003

Oprava povodňových škod Veltrusy

Odtěžení nánosů z řeky Vltavy, zpevnění svahu lomovým kamenem, dlažba do betonu, rovnanina s vyklínováním.
Objem prací: 5,0 mil. Kč

Povodňové škody - Vernířovice

Úprava koryta potoka-rovnanina, zához, drátokamenné opevnění.
Objem prací: 3,0 mil. Kč 
foto zde

Lhotský potok

Odtěžení nánosu z potoka, zpevnění svahu lomovým kamenem, zřízení stabilizačních prahů z lom. kamene,ukládání zatravňovacích tvárnic, vegetační úpravy.
Objem prací: 4,5 mil. Kč

TENTO WEB POUŽÍVÁ, PODOBNĚ JAKO JINÉ WEBY, SOUBORY COOKIE. TYTO SOUBORY NÁM UMOŽŇUJÍ VYLEPŠOVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY, ZLEPŠOVAT JEJICH FUNKCIONALITU A POSKYTOVAT VÁM TAK RELEVANTNĚJŠÍ SLUŽBY JAK NA WEBU, TAK I PROSTŘEDNICTVÍM DALSÍCH MÉDII. PROCHÁZENÍM WEBU VYJADŘUJETE SOUHLAS

DALŠÍ INFORMACE