Lesotechnické stavby

  • stavby pro plnění funkcí lesa (odpočívadla, naučné stezky, zařízení pro plnění lesnických a mysliveckých potřeb)